A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมเตรียมพร้อมป้องกันโรคโคโรนา

   วันที่ 29 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ บุคลากรสาธารณสุข ผู้ประกอบการโรงแรมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์โรคสำคัญและโรคไวรัสโคโรนา โดยนายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมและป้องกันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กลุ่มเสี่ยง ที่ติดเชื้อปอดอักเสบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคทางเดินหายใจ ศูนย์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ป้องกันได้โดยใช้หลักการป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ ได้แก่ การล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจหรือกลุ่มเสี่ยง หลีกเลี่ยงการไปตลาดที่ขายซากสัตว์ป่าหรือที่มีชีวิตและการสัมผัสโดยไม่ใช้ถุงมือ หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว เนื่องจาก โรคระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ ด้วยการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ และ รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน

   ส่วนมาตรการในการสื่อสารป้องกันของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย ให้สถานพยาบาลทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการ อสม.และผู้นำชุมชน เฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการป้องกันและการสังเกตอาการของผู้ป่วย โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่ง จัดกิจกรรมให้ความรู้ เฝ้าระวังการป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในนักเรียน เน้นมาตรการ ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด คือ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อมีอาการทางโรคหายใจ ล้างมือให้สะอาดอยู่สม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสคลุกคลีกับผู้ป่วย หยุดพฤติกรรมความเสี่ยงทุกชนิด ให้ทุกหน่วยงานทุกองค์กรและสื่อมวลชน สื่อสารข้อมูลความเสี่ยง ผ่านสื่อออนไลน์ สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ป้องกันการตื่นตระหนกของประชาชน
   ในส่วนของการจัดหาหน้ากากอนามัยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดซื้อหน้ากากอนามัยชนิดธรรมดา แจกจ่ายประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็กโดยเฉพาะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันโรคทางเดินหายใจ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ให้สาธารณสุขจังหวัดขอรับสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด จัดซื้อหน้ากากอนามัยชนิด N95 เพื่อสำรองไว้ในโรงพยาบาลๆ ละ 200 ชุด
   นายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีที่มีข่าวลือทางโซเชียลว่า มีคนกาฬสินธุ์ต้องสงสัยว่าติดเชื้อโคโรนา นั้น เพราะเป็นผู้ที่กลับจากประเทศจีนและผ่านการตรวจร่างกายทุกขั้นตอนก็ไม่พบว่าเป็นโรค แต่เพื่อความสบายใจจึงได้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลจึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนขณะนี้รอผลตรวจพิสูจน์อยู่ โรงพยาบาลจึงให้ผู้ต้องสงสัย นอนรอผลตรวจที่โรงพยาบาล และขอยืนยันว่าบุคคลนี้ยังเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้น

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล