รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมมอบนโยบายมาตรการแก้ไขปัญหา PM2.5 และนโยบายสำคัญแก่ผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองท่านและหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาตไทยเป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video Conference System-VCS) จากกระทรวงมหาดไทย มาจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งมีประเด็น การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ตามมาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง ควบคุมการเผาวัสดุ การเกษตรในที่โล่อย่างเคร่งครัด ให้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุม เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง รวมทั้งตรวจสอบและควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์