A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา เดินทางมาตรวจประเมินโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปี 2562
 
   วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสายทอง โตรยะวิภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ.มหาสารคาม เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อคัดเลือกรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประจำปี 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้เดินทางมาตรวจประเมินโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นางศศิพรรณ โพธิแท่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอผลงานของโรงเรียน เช่น การทดลองวิทยาศาสตร์ จินตคณิต, งานศิลปะ, งานประดิษฐ์, การตีโปงลาง ตลอดจนเยี่ยมชมห้องเรียน ผลงานประดิษฐ์จากเศษวัตดุเหลือใช้

   นอกจากนี้คณะกรรมการได้สอบถามข้อมูลจากผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียน การสอนด้วย สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ สังกัด สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1-3 มีนักเรียนชาย 424 หญิง 425 คน รวม 849 คน มีบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น 48 คน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ ได้เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ถือเป็นความโชคดี เพราะทุกครั้งที่มีการประเมินผลที่ตามมาคือ องค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ จะมีการพัฒนา นั้นหมายถึงนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ จะได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างมีคุณภาพตลอดไป

 

ที่มา สำนักง่รประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล