A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ
 
    วันที่ 20 มกราคม 2563 ที่วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ปี พ.ศ.2563-2564 โดยมีพระครูภัทรคุณาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประชานิยม เป็นประธานสงฆ์

   โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดนิทรรศการชีวประวัติและผลงานของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้พุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้เข้าชม ส่วนช่วงเย็นมีพิธีกราบน้อมถวายสักการะหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตั้งจิตภาวนา พิธีเจริญสามาธิภาวนา สู่สันติภาพ 15 นาที ทั่วไทย ทั่วโลก
    พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้ศึกษาในฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานกับพระอาจารย์เสาร์ กนตสีโล ณ วัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกฝึกปฏิบัติ "ธุดงคกรรมฐาน” ด้วยตนเองตามลำพังโดยไปตามสถานที่ที่เป็นป่าเขา ถ้ำ เงื้อมผา ทางภาคเหนือ ภาคอีสาน และประเทศพม่า ลาว เมืองหลวงพระบาท หลักคำสอนของท่านได้ชี้แนะวิธีบำบัดทุกข์ด้วยการลดลดความโลภ ความโกรธ และความหลงออกจากใจตน ดำเนินอุบายโกศลให้มหาชนเข้าถึงความสงบด้วยการเจริญสมาธิเป็นบาทฐานแห่งสติชอบด้วยปัญญา ในช่วงระยะ 5 ปี ที่ย่างเข้าวัยชรา ได้พำนักเป็นหลักแหล่ง ณ วัดป่าภูริทัตตาถิรวาส หรือวัดป่าหนองผือ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ซึ่งท่านได้อบรมสั่งสอนศิษยานุศิษย์เป็นจำนวนมาก มีประชาชนนับถือทั่วประเทศ ท่านได้มรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2492 สิริอายุรวมได้ 80 ปี

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล