ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทุกภาคส่วนร่วมวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2563

    วันที่ 18 มกราคม 2563 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2563 โดยมีตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน สถาบันการศึกษาร่วมพิธี  เพื่อน้อมรำลึกพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่พระองค์ทรงปรีชาสามารถ ทรงกระทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราชแห่งราชอาณาจักรพม่า กอบกู้เอกราชของชาติไทย มาจนปัจจุบัน

 

พิมพ์