A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาฬสิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พัฒนาโรงเรียน เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม 2563 ที่โรงเรียนลำปาววิทยาคม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียน เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พิมพ์ อีเมล