A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

กาฬสินธุ์จัดงานวันครู 2563

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์ และสถานศึกษาเอกชนในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมจัดงานวันครู โดยมีแก่นสารสาระหรือตรีมของงานวันครู คือ โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย
      วันที่ 16 มกราคม 2563 ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการจัดงานวันครู ประจำปี 2563 สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตามซึ่งพิธีการสำคัญในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรของครูที่วัดใกล้บ้าน พิธีบูชาบูรพาจารย์ ถวายอาหารปิ่นโตเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป พิธีถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่านสารวันครูจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา มอบของที่ระลึกให้แก่ครูผู้ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษาและมอบรางวัลครูดีเด่นประเภทต่างๆ ในด้านการศึกษา

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล