A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์

    วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น.ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน หัวหน้าส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ข้าราชการ ประชาชนนำบุตรหลานเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะ ได้แจกของรางวัล ของขวัญ เครื่องดื่ม อาหาร ขนมหวาน ให้กับเยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งคำขวัญวันเด็กประจำปี 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯรัฐมนตรี ได้ให้ไว้ว่า "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" 

    กิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีนี้มีมากมาย ทั้งการจับสลากของรางวัล วาดภาพระบายสี การแสดงความสามารถบนเวที เล่นเกมตอบปัญหา โดยมีจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ มาทำหน้าที่อำนวยสะดวก และจัดแสดงนิทรรศการเพื่อสร้างความรู้ในบทบาทภารกิจของจิตอาสาพระราชทาน

พิมพ์ อีเมล