A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนภาครัฐ เอกชน ประชาชนร่วมบริจาคทุนทรัพย์ สิ่งของในวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเป็นรางวัลการออกร้านมัจฉากาชาดในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2563
 
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 ขึ้นระหว่าวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) และได้กำหนดจัดงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับบริจาคเงินและสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลเพื่อนำไปใช้จ่ายในกิจการออกร้านมัจฉากาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  
จึงขอเชิญชวนภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ สมาคม ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของ ในวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2563 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 วันแห่งความรัก เพื่อนำไปเป็นของรางวัลในร้านมัจฉากาชาด ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป

พิมพ์ อีเมล