A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สวมผ้าไทย ชุดพื้นเมือง หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต ห่ออาหารมารับประทานร่วมกันช่วงพักกลางวัน รณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย

  ในช่วงพักกลางวัน นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์ อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ. พรชัย มาหลิน รองผอ.รมน.กาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ นายสมบูรณ์ นาสาทร อุปนายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้างทุกหน่วยงาน ทั้งที่ทำงานอยู่ภายในศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัด และหน่วยงานภายนอก ต่างสวมใส่ผ้าไทย ชุดพื้นเมือง เดินหิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต ที่บรรจุอาหารจากบ้านมาร่วมรับประทาน ในช่วงพักกลางวัน ร่วมกันที่อาคารศูนย์อาหาร หลังศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโครงการ "หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต” ท่ามกลางบรรยากาศที่เรียบง่าย อบอุ่น เป็นกันเอง

  โดยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้โชว์ฝีมือในการตำส้มตำปลาร้า แจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมงานได้ชิมฝีมือด้วย โดยข้าวและอาหารที่หลายคนห่อมารับประทานด้วยกันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นอาหารพื้นบ้านแบบเรียบง่าย ทั้งอาหารคาว หวาน แต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือเมนูไก่ย่าง ส้มตำ
  กิจกรรมหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต ที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ริ่เริ่มขึ้นนั้น นอกจากจะเป็นการรณรงค์ตามแนวทาง ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย เป็นเวทีให้ส่วนราชการทุกหน่วยงานได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้แน่นแฟ้นมากขึ้นด้วย

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล