A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 

   นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสมาชิกฯ ออกเยี่ยมจุดตรวจ จุดให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ เทศบาลตำบลโพนทอง เทศบาลตำบลนาจาน เทศบาลตำบลหนองสอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยเยี่ยมยามถามไถ่ และมอบเครื่องดื่มชูกำลัง น้ำดื่ม เพื่อให้กำลังใจที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์อำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชน รวม 33 จุด ตรวจ ใน 18 อำเภอ และตั้งด่านชุมชน/หมู่บ้าน รวม 1,230 จุด

   

พิมพ์ อีเมล