A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดรถเสริม 19 คันต่อวัน แก้ปัญหาผู้โดยสารตกค้าง ขณะที่ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาฯ ส่งผู้โดยสารเดินทางกลับ หลังหยุดยาวปีใหม่

    (1 ม.ค. 63) ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบน้ำดื่มและขนมขบเคี้ยวให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้โดยสารที่เตรียมตัวเดินทางกลับไปทำงานหลังจากที่ได้เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เป็นการส่งมอบความสุข เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

   นางจินตนา สูตรมงคล รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ได้ร่วมกับนักศึกษาอาชีวะบริการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ให้บริการตรวจรถก่อนใช้ที่บริเวณสถานีขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมจัดบริการรถ โดยสารที่เดินทางไป-กลับ กาฬสินธุ์- กรุงเทพฯ จำนวน 19 คันต่อวัน เพื่อแก้ปัญหาผู้โดยสารตกค้างโดยจะดำเนินการจนถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 ขณะเดียวกันได้มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกคันโดยปริมาณแอลกอฮอล์ต้องเป็น ศูนย์ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย ลดการสูญเสียและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล