A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

วันที่ 5 ของการรณรงค์สัญจรปลอดภัยปีใหม่ 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังคงบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัดพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้ประชาชนในช่วงเดินทางกลับ

    (1 ม.ค 63) เข้าสู่วันที่ 5 ของการรณรงค์ สัญจรปลอดภัยปีใหม่ 2563 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประชุม ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ18 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์ รับทราบข้อมูลการปฏิบัติงาน โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานการประชุมทั้งนี้สถิติสะสม 5 วัน (27 – 31 ธ.ค. 62 )เกิดอุบัติเหตุจำนวน 6 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 คน เสียชีวิต 1 คน ผลการเรียกตรวจยานพาหนะตามมาตรการ "10 รสขม" จำนวน 219,508 คัน ดำเนินคดี 21,916 คน ตรวจยึดรถที่กระทำความผิดข้อหาเมาสุราขณะขับรถ จำนวน 500 คัน

    (1 ม.ค 63) เข้าสู่วันที่ 5 ของการรณรงค์ สัญจรปลอดภัยปีใหม่ 2563 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประชุม ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ18 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์ รับทราบข้อมูลการปฏิบัติงาน โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานการประชุมทั้งนี้สถิติสะสม 5 วัน (27 – 31 ธ.ค. 62 )เกิดอุบัติเหตุจำนวน 6 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 คน เสียชีวิต 1 คน ผลการเรียกตรวจยานพาหนะตามมาตรการ "10 รสขม" จำนวน 219,508 คัน ดำเนินคดี 21,916 คน ตรวจยึดรถที่กระทำความผิดข้อหาเมาสุราขณะขับรถ จำนวน 500 คัน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงนี้ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับไปทำงาน ขอให้ทุกจุดตรวจ จุดบริการ และด่านชุมชน บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด อำนวยความสะดวกการเดินทาง ให้สำนักงานขนส่งฯ จัดรถเสริมเพราะอาจมีประชาชนตกค้างเนื่องจากหยุดยาววันเสาร์ และวันอาทิตย์

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล