ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมในการรำบวงสรวงพระธาตุยาคูเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ 2563

    (31 ธ.ค 52) ที่บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์นางรำกว่า 300 คน ร่วมรำบวงสรวงพระธาตุยาคู เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง ในคืนข้ามปี อีกทั้งยังได้นำนาฏมวยไทย มหาวิทยาลัยการ กีฬาแห่งชาติวิทยาเขต มหาสารคาม มาแสดงให้ชม ก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี

    (31 ธ.ค 52) ที่บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์นางรำกว่า 300 คน ร่วมรำบวงสรวงพระธาตุยาคู เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง ในคืนข้ามปี อีกทั้งยังได้นำนาฏมวยไทย มหาวิทยาลัยการ กีฬาแห่งชาติวิทยาเขต มหาสารคาม มาแสดงให้ชม ก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี
    นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานในพิธี ได้จุดเทียนจากไฟพระฤกษ์ประทาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อจุดเทียนมงคลในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และร่วมสวดมนต์ข้ามปีพร้อมกับพุทธศาสนิกชนที่บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู โดยมีพระมหาอนันต์นิมมโล เจ้าคณะอำเภอกมลาไสย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
    ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่บริเวณวัดกลางพระอารามหลวง โดยมีพระสุนทรธรรมประพุทธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพุทธศาสนิกชนนุ่งขาว ห่มขาว ร่วมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลอย่างพร้อมเพรียง
    ขณะที่นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่บริเวณวัดประชานิยมโดยมี พระเทพสารเมธี รักษาการเจ้าคณะภาค 8 เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ)เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีจำนวนมาก ทั้งนี้วัดในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง 18 อำเภอ ต่างก็ได้ร่วมกันจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย รับปีใหม่ 2563 ด้วยเช่นกัน

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์