A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จากการดำเนินการตามมาตรการ "10 รสขม.อย่างเข้มข้น ส่งผลทำให้วันที่สามของการณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ไม่เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

    (30 ธค 2562)ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งมีพลตำรวจตรี สมนึก มิควาฬ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานได้รายงานว่า จากผลการเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่าง ๆ ตามมาตรการ "10 รสขม.” จำนวนเรียกตรวจ 45,506 คัน ดำเนินคดี 4,669 คน ยอดสะสม 3 วัน (27 – 29 ธ.ค. 2562) จำนวนเรียกตรวจ 117,708 คัน ดำเนินคดี 12,994 คน และตรวจยึดรถที่กระทำความผิด ข้อหาเมาสุราขณะขับรถตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 46/2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 98 คัน รถยนต์ 15 คัน รวม 113 คัน สะสม 3 วัน (27 – 29 ธ.ค. 2562) ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 237 คัน รถยนต์ 44 คัน รวม 281 คัน ส่งผลทำให้ในรอบของวันที่ 29 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เกิดอุบัติเหตุจำนวน 0 ครั้ง บาดเจ็บ รวม 0 ราย เสียชีวิต รวม 0 ราย ยอดสะสม 3 วัน ระหว่างวันที่ 27 - 29 ธ.ค. 62 มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย

   (30 ธค 2562)ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งมีพลตำรวจตรี สมนึก มิควาฬ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานได้รายงานว่า จากผลการเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่าง ๆ ตามมาตรการ "10 รสขม.” จำนวนเรียกตรวจ 45,506 คัน ดำเนินคดี 4,669 คน ยอดสะสม 3 วัน (27 – 29 ธ.ค. 2562) จำนวนเรียกตรวจ 117,708 คัน ดำเนินคดี 12,994 คน และตรวจยึดรถที่กระทำความผิด ข้อหาเมาสุราขณะขับรถตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 46/2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 98 คัน รถยนต์ 15 คัน รวม 113 คัน สะสม 3 วัน (27 – 29 ธ.ค. 2562) ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 237 คัน รถยนต์ 44 คัน รวม 281 คัน ส่งผลทำให้ในรอบของวันที่ 29 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เกิดอุบัติเหตุจำนวน 0 ครั้ง บาดเจ็บ รวม 0 ราย เสียชีวิต รวม 0 ราย ยอดสะสม 3 วัน ระหว่างวันที่ 27 - 29 ธ.ค. 62 มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย
    พลตำรวจตรี สมนึก มิควาฬ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำชับทุกอำเภอผ่านการประชุมทางไกลให้ดำเนินการตามมาตรการ "10 รสขม.อย่างต่อเนื่อง โดยให้ทั้งจุดตรวจหลักและจุดตรวจรองของทุกอำเภอตรวจอย่างเข้มข้นไม่ให้คนเมาออกมาใช้รถใช้ถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติทางถนน และให้มีการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดด้วย

พิมพ์ อีเมล