A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

เครือข่ายรณรงค์เมาไม่ขับจังหว้ดกาฬสินธุ์ ขอความร่วมมือ ผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่ ด้วยความระมัดระวัง ง่วง เพลีย เมาไม่ขับ ลดความสูญเสีย สร้างความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่

    (29 ธ.ค. 62) นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำคณะกรรมการชุดตรวจเยี่ยม ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจหลัก จุดบริการประชาชนในเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่จุดตรวจเทศบาลตำบลหนองสอร่วมกับสถานีตำรวจภูธรลำปาว จุดตรวจเทศบาลตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จุดตรวจสถานีตำรวจภูธรสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จุดตรวจป้อมยามตำรวจทางหลวง อำเภอนามน และจุดตรวจหน้าเทศบาลตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุด ชรบ. อปพร. ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน อยู่ประจำจุดตรวจ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอให้ทุกคนให้ความสำคัญกับการเรียกตรวจโดยเฉพาะด่านครอบครัวและด่านชุมชนซึ่งจะเป็นแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้

    (29 ธ.ค. 62) นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำคณะกรรมการชุดตรวจเยี่ยม ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจหลัก จุดบริการประชาชนในเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่จุดตรวจเทศบาลตำบลหนองสอร่วมกับสถานีตำรวจภูธรลำปาว จุดตรวจเทศบาลตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จุดตรวจสถานีตำรวจภูธรสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จุดตรวจป้อมยามตำรวจทางหลวง อำเภอนามน และจุดตรวจหน้าเทศบาลตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุด ชรบ. อปพร. ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน อยู่ประจำจุดตรวจ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอให้ทุกคนให้ความสำคัญกับการเรียกตรวจโดยเฉพาะด่านครอบครัวและด่านชุมชนซึ่งจะเป็นแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้
    ด้านนายโยทัย ภูกาสอน ประธานเครือข่ายเมาไม่ขับจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้มาร่วมรณรงค์ ที่จุดตรวจบริเวณเทศบาลตำบลหนองสอ กล่าวว่า ขอความร่วมมือให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังหากมีอาการง่วง เพลีย หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรหยุดพัก หากเดินทางต่ออาจทำให้เกิดการสูญเสียและเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและสร้างความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล