กาฬสินธุ์ประชุมสรุปสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุและแนวทางแก้ไขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

    วันที่ 29 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ พันเอกพรชัย มาหลิน รองผู้อำนวยการกองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน การติดตามสถานการณ์ และแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย
สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วง ระหว่างวันที่ 27 และ 28 ธันวาคม 2562 เกิดอุบัติเหตุ 5 ครั้ง บาดเจ็บ 4 รายและเสียชีวิต 1 รายสาเหตุจากการเมาสุรา และพาหนะที่เกิดเหตุคือ รถจักรยานยนต์

   วันที่ 29 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ พันเอกพรชัย มาหลิน รองผู้อำนวยการกองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน การติดตามสถานการณ์ และแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย
สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วง ระหว่างวันที่ 27 และ 28 ธันวาคม 2562 เกิดอุบัติเหตุ 5 ครั้ง บาดเจ็บ 4 รายและเสียชีวิต 1 รายสาเหตุจากการเมาสุรา และพาหนะที่เกิดเหตุคือ รถจักรยานยนต์
   พันเอกพรชัย มาหลิน ได้ฝากให้ด่าน ทุกด่านต้องมีการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบว่าเมาสุราแล้วขับรถให้ยึดรถทันทีเพราะหากปล่อยไปแล้ว อาจเกิดอุบัติเหตุต่อตนเองหรือไม่อาจจะไปทำให้เกิดอันตรายต่อคนอื่น ส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องเอาใจใส่กำชับ บอกกล่าว ห้ามปราม บุตรหลาน ห้ามขับรถขณะเมาสุรา เพราะอาจนำมาซึ่งความสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของคนที่ตนเองรัก

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์