A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ เทศกาลปีใหม่ 2563 ย้ำชัดเจน เข้มงวดตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย 100%

     (28 ธค 2562) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ เทศกาลปีใหม่ 2563 ในพื้นที่อำเภอกมลาไสยบริเวณจุดตรวจหลัก สะพานลำปาว หมู่ 1 ตรงข้ามวัดชัยมงคล และจุดตรวจหน้าเทศบาลตำบลธัญญา โดยมี นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและจิตอาสาพระราชทาน อยู่ประจำจุดตรวจ

     (28 ธค 2562) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ เทศกาลปีใหม่ 2563 ในพื้นที่อำเภอกมลาไสยบริเวณจุดตรวจหลัก สะพานลำปาว หมู่ 1 ตรงข้ามวัดชัยมงคล และจุดตรวจหน้าเทศบาลตำบลธัญญา โดยมี นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและจิตอาสาพระราชทาน อยู่ประจำจุดตรวจ
     จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักบริเวณสะพานข้ามลำน้ำชี ในเขตเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย โดยมี นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอฆ้องชัย เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและจิตอาสาพระราชทาน อยู่ประจำจุดตรวจ
     ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในเทศกาลปีใหม่ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ตั้งจุดตรวจ จุดบริการ และด่านชุมชน เพื่อชะลอความเร็วของรถที่ใช้สัญจร ให้มีความระมัดระวัง พร้อมกำชับ เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ นำมาตรการบังคับใช้กฎหมายมาใช้อย่างเคร่งครัด 100% เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสีย และขอบคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ ที่ทำงานด้วยความเสียสละเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล