ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมติดตามสถานการณ์วันแรก ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ดำเนินคดีมาตรการ "10 รสขม"แล้วกว่า 3,600 คน

     ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีนายสนั่น พงษอักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ได้มีการติดตามสถานการณ์ในช่วงการรณรงค์สัญจรปลอดภัย ปีใหม่ 2563 ซึ่งได้สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2562 มีอุบัติเหตุ จำนวน 3 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 2 ครั้ง และอำเภอนาคู 1 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 คน ยังไม่มีผู้เสียชีวิต

     ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีนายสนั่น พงษอักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ได้มีการติดตามสถานการณ์ในช่วงการรณรงค์สัญจรปลอดภัย ปีใหม่ 2563 ซึ่งได้สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2562 มีอุบัติเหตุ จำนวน 3 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 2 ครั้ง และอำเภอนาคู 1 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 คน ยังไม่มีผู้เสียชีวิต
     นอกจากนี้ จากการตั้งจุดตรวจหลัก 33 จุด ใน 18 อำเภอ ผลการเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่าง ๆ ตามมาตรการ "10 รสขม.” จำนวนเรียกตรวจ 29,994 คัน ดำเนินคดี 3,634 คน และ ผลการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากข้อหาเมาสุราขณะขับขี่ยานพาหนะ "เมาแล้วขับจับยึดรถ” ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 49 คัน รถยนต์ 14 คัน รวม 63 คัน และเปรียบเทียบข้อมูลปีใหม่ ปี 2561 กับ 2562 ในวันเดียวกัน จำนวนผู้บาดเจ็บลดลง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ผู้เสียชีวิตลดลง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ช่วงนี้การจราจรค่อนข้างหนาแน่น ขอให้บังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะ เมาแล้วขับ หรือตรวจจับความเร็ว ทั้งจุดตรวจหลัก และด่านชุมชน อย่างเคร่งครัด ด่านครอบครัวขอให้ช่วยกันดูแล ตักเตือนสมาชิกขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง ขอให้มีจิตอาสาเข้าร่วมปฏิบัติงานประจำกับเจ้าหน้าที่ สำหรับตามสถานที่ท่องเที่ยวและบริเวณแพริมน้ำขอให้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย ราคาอาหารเป็นธรรมไม่เอาเปรียบผู้บริโภค

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์