รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด จิตอาสาฯ ร่วมปฏิบัติงาน เพื่อลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสีย
   
    (27 ธค 2562) นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ในเทศกาลปีใหม่ 2563 บริเวณหน้าเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ และ จุดตรวจเทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งแต่ละจุดจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. สาธารณสุข และจิตอาสาพระราชทาน อยู่ประจำ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการประชาชน ตรวจเป่าแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ และบังคับใช้กฎหมายในการสัญจรของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 อย่างเคร่งครัด

    (27 ธค 2562) นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ในเทศกาลปีใหม่ 2563 บริเวณหน้าเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ และ จุดตรวจเทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งแต่ละจุดจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. สาธารณสุข และจิตอาสาพระราชทาน อยู่ประจำ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการประชาชน ตรวจเป่าแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ และบังคับใช้กฎหมายในการสัญจรของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 อย่างเคร่งครัด
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจร ได้กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยและมีความสุข พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยขอให้จิตอาสาพระราชทาน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ทั้งการเรียกตรวจยานพาหนะ เพื่อชะลอความเร็ว เป็นการพักคน พักรถ ลดอุบัติเหตุ และการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์