พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ ยกเว้นค่าเข้าชม ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปี ใหม่ 2563 และช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 แก่ประชาชนทั่วไป และแจ้งการเปิด-ปิดการให้บริการ

พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ ยกเว้นค่าเข้าชม ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปี ใหม่ 2563 และช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 แก่ประชาชนทั่วไป และแจ้งการเปิด-ปิดการให้บริการ

พิมพ์ อีเมล