A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

  จังหวัดกาฬสินธุ์ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

   (24 ธันวาคม 2562) ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ประกอบด้วย กำลังเจ้าหน้าที่จากตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ และสถานีตำรวจในสังกัดทั้ง 18 อำเภอ, เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ,กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน, และมูลนิธิกู้ภัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และป้องกันการก่อความไม่สงบในลักษณะต่าง ๆ และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางมาท่องเที่ยวงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Amazing Thailand Countdown 2020 @ KALASIN ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดงานในระหว่างวันที่ 28-31 ธันวาคม 2562 ที่สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง และคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่กันเป็นจำนวนมาก

   (24 ธันวาคม 2562) ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ประกอบด้วย กำลังเจ้าหน้าที่จากตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ และสถานีตำรวจในสังกัดทั้ง 18 อำเภอ, เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ,กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน, และมูลนิธิกู้ภัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และป้องกันการก่อความไม่สงบในลักษณะต่าง ๆ และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางมาท่องเที่ยวงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Amazing Thailand Countdown 2020 @ KALASIN ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดงานในระหว่างวันที่ 28-31 ธันวาคม 2562 ที่สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง และคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่กันเป็นจำนวนมาก

พิมพ์ อีเมล