A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

กาฬสินธุ์เปิดงาน"เดิน กิน ชิม เที่ยว นำฮอยทวารวดี ปีใหม่เมืองฟ้าแดด" เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว

    วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. โบราณสถานพระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน"เดิน กิน ชิม เที่ยว นำฮอยทวารวดี ปีใหม่เมืองฟ้าแดด" เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอจากทั้ง 18 อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน และนักท่องเที่ยวร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน กิจกรรมการมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ ขบวนเกวียนโบราณของประธานพิธี การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  

    วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. โบราณสถานพระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน"เดิน กิน ชิม เที่ยว นำฮอยทวารวดี ปีใหม่เมืองฟ้าแดด" เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอจากทั้ง 18 อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน และนักท่องเที่ยวร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน กิจกรรมการมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ ขบวนเกวียนโบราณของประธานพิธี การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  
    สำหรับกิจกรรมถนนคนเดิน "เดิน กิน ชิม เที่ยว นำฮอยทวารวดี ปีใหม่เมืองฟ้าแดด" จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2562 -1 มกราคม 2563 โดยมีเฮือนอีสานทั้ง 18 หลัง ที่แต่ละอำเภอต่างจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ชุมชน ประดับตกแต่งให้มีความสวยงาม และแสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น มีการนำธุงมาประดับเพื่อให้เป็นจุดถ่ายภาพเช็คอินของนักท่องเที่ยว พร้อมด้วยการจัดตลาดย้อนยุคที่นำผลิตภัณฑ์จากชุมชนและสินค้าราคาถูกมาจัดจำหน่าย ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากชุมชนทั้ง 18 อำเภอ ร่วมสักการะพระธาตุยาคูเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยเฉพาะในวันที่ 31 ธันวาคม จะมีการรำบูชาพระธาตุยาคูและสวดมนต์ข้ามปีด้วย

 

พิมพ์ อีเมล