A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

พร้อมแล้ว จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมเปิดถนนคนเดิน "เดิน กิน ชิม เที่ยว นำฮอยทวารวดี ปีใหม่เมืองฟ้าแดด" 22 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63

   ที่บริเวณเฮือนอีสาน ภายในโบราณสถานพระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดจัดกิจกรรมถนนคนเดิน "เดิน กิน ชิม เที่ยว นำฮอยทวารวดี ปีใหม่เมืองฟ้าแดด" ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2562 -1 มกราคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมของการจัดงาน โดยเฮือนอีสานทั้ง 18 หลัง แต่ละอำเภอต่างจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ชุมชน ประดับตกแต่งให้มีความสวยงาม และแสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยมีการนำธุงมาประดับเพื่อให้เป็นจุดถ่ายภาพเช็คอินของนักท่องเที่ยว พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรม จากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และจากชุมชนทั้ง 18 อำเภอ กำหนดพิธีเปิดงาน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 เริ่มเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป นอกจากนี้ในแต่ละวันนักท่องเที่ยวจะได้จับจ่ายซื้อสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ร่วมสักการะพระธาตุยาคูเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยเฉพาะในวันที่ 31 ธันวาคม จะมีการรำบูชาพระธาตุยาคูและสวดมนต์ข้ามปี ด้วย

    ที่บริเวณเฮือนอีสาน ภายในโบราณสถานพระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดจัดกิจกรรมถนนคนเดิน "เดิน กิน ชิม เที่ยว นำฮอยทวารวดี ปีใหม่เมืองฟ้าแดด" ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2562 -1 มกราคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมของการจัดงาน โดยเฮือนอีสานทั้ง 18 หลัง แต่ละอำเภอต่างจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ชุมชน ประดับตกแต่งให้มีความสวยงาม และแสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยมีการนำธุงมาประดับเพื่อให้เป็นจุดถ่ายภาพเช็คอินของนักท่องเที่ยว พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรม จากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และจากชุมชนทั้ง 18 อำเภอ กำหนดพิธีเปิดงาน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 เริ่มเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป นอกจากนี้ในแต่ละวันนักท่องเที่ยวจะได้จับจ่ายซื้อสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ร่วมสักการะพระธาตุยาคูเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยเฉพาะในวันที่ 31 ธันวาคม จะมีการรำบูชาพระธาตุยาคูและสวดมนต์ข้ามปี ด้วย
    ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า อยากให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส ถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ในยุคทวารวดี นมัสการพระธาตุยาคู พร้อมเชิญชวนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวครั้งนี้

ที่มา สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 

พิมพ์ อีเมล