A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

วัดสว่างหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉลองสมโภช 290 ปี ถวายผ้าคลุมองค์หลวงพ่อพระพุทธวิชัยญาณ พระประธานในอุโบสถสิมอีสานไม้พันชาติ ที่วัดสว่างหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

   (20 ธค 62) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดป้ายอาคารสมโภช 290 ปี และนำพุทธศาสนิกชนถวายผ้าคลุมองค์หลวงพ่อพระพุทธวิชัยญาณ พระประธานภายในอุโบสถสิมอีสานไม้พันชาติ ในโอกาสฉลองสมโภช 290 ปี วัดสว่างคงคา เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่อดีตเจ้าอาวาส และบรรพบุรุษ จรรโลงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงและให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนร่วมพิธี

   (20 ธค 62) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดป้ายอาคารสมโภช 290 ปี และนำพุทธศาสนิกชนถวายผ้าคลุมองค์หลวงพ่อพระพุทธวิชัยญาณ พระประธานภายในอุโบสถสิมอีสานไม้พันชาติ ในโอกาสฉลองสมโภช 290 ปี วัดสว่างคงคา เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่อดีตเจ้าอาวาส และบรรพบุรุษ จรรโลงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงและให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนร่วมพิธี
    นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอยางตลาด กล่าวว่า วัดสว่างหัวนาคำ เป็นวัดเก่าแก่ประจำหมู่บ้านมาช้านาน ชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "วัดบ้านหรือวัดใหญ่" ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 บ้านหัวนาคำ ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2272 ได้รับพระราชทานเขตวิสุงคามสีมา ครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2342 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2562 ได้รับพระราชทานขยายเขตวิสุงคามสีมาใหม่กว้าง 35 เมตร ยาว 70 เมตร ปัจจุบันมีเนื้อที่ 11 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา มีพระครูศรีปริยัติโชติธรรม เจ้าคณะอำเภอยางตลาด เป็นเจ้าอาวาส มีพระพุทธรูปประจำวัดคือ หลวงพ่อพระพุทธวิชัยญาณ สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 22-23 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยล้านช้าง เป็นที่เลื่อมใส เคารพบูชาของชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนทั่วไป


ที่มา #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

พิมพ์ อีเมล