รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมเตรียมพร้อมกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยวถนนคนเดิน จังหวัด เปิดพร้อมกันทั่วประเทศ 22 ธันวาคม 62 นี้ มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่

     วันที่ 19 ธ.ค. 2562 เวลา 15:30 น. ที่ห้องฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference จากกระทรวงมหาดไทย โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน จังหวัด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ เป็นกิจกรรมที่จะส่งความสุขให้กับคนไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่

     วันที่ 19 ธ.ค. 2562 เวลา 15:30 น. ที่ห้องฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference จากกระทรวงมหาดไทย โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน จังหวัด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ เป็นกิจกรรมที่จะส่งความสุขให้กับคนไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่
     พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ จึงได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัดจัดกิจกรรมในรูปแบบถนนคนเดิน Walking Street เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนในระดับพื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ผ่านโครงการ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน ระดับจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งกำหนดเปิดตัวโครงการพร้อมกันในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ซึ่งการจัดงานในรูปแบบถนนคนเดิน โดยเน้นให้มีสินค้าที่หลากหลาย ทั้งของกิน ของใช้ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการในพื้นที่ ผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีจังหวัด สินค้าเกษตรและแปรรูป สินค้าวัฒนธรรมพื้นเมือง และจัดให้กิจกรรมภายในงาน อาทิ การแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ กิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ผู้สูงวัย กิจกรรมใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำเรื่องการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์