A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ถวายโคมไฟพระฤกษ์ประทานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก แด่เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์มหานิกายและธรรมยุติ นำไปจุดในพิธีสวดมนต์ข้ามปี

   วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ อุโบสถวัดสว่างคงคา อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานพิธี ถวายโคมไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ถวายแก่เจ้าคณะจังหวัดมหานิกายและธรรมยุตในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่ออัญเชิญไปในการประกอบกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ประจำปี 2563 

   วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ อุโบสถวัดสว่างคงคา อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานพิธี ถวายโคมไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ถวายแก่เจ้าคณะจังหวัดมหานิกายและธรรมยุตในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่ออัญเชิญไปในการประกอบกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ประจำปี 2563   

  นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ไฟพระฤกษ์ นี้ได้รับประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนไปรับมอบ และได้มอบให้กับวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด นำไปจุดเทียนมงคลในพิธีสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ ความรุ่งโรจน์ ความสำเร็จ ความสามัคคี สร้างเป็นมงคลเป็นสิริมงคลยิ่งของการเข้าสู่ศักราชใหม่ สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ มีพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่วัดกลาง พระอารามหลวง วัดประชานิยม อำเภอเมือง และวัดต่าง ๆ ใกล้บ้านในพื้นที่ 18 อำเภอ และที่พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต

 

ที่มา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล