A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และส่วนราชการต่าง ๆ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง

     (19 ธ.ค. 2562) ที่โรงเรียนโคกมะลิวิทยา บ้านดงหวาย หมู่ที่ 1 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. การบริการต่าง ๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยมีนายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอเขาวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ

     (19 ธ.ค. 2562) ที่โรงเรียนโคกมะลิวิทยา บ้านดงหวาย หมู่ที่ 1 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. การบริการต่าง ๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยมีนายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอเขาวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ
     ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบพันธุ์ปลาจากสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 50,000 ตัว ให้กับผู้นำชุมชนนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ , มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 30 ทุน , มอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ประสบความยากลำบาก จำนวน 60 ชุด และมอบผ้าห่มกันหนาวจาก ธกส.ให้กับประชาชนชาวอำเภอเขาวง
     จากนั้น เยี่ยมชมบูธของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาให้บริการประชาชน อาทิ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ซึ่งมีประชาชนมาใช้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 92 ราย, การจำหน่ายสินค้า OTOP จากกลุ่มต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาวง, บริการทำหมันฟรีสุนัข –แมว ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์บริการรับเรื่องร้องเรียน, คลินิกเกษตร, คลินิกแรงงาน ,สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ บริการต่อภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริการอื่น ๆ อีกมากมาย

พิมพ์ อีเมล