A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
     
 
     เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมเปรื่อง อนุชวานิช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เรื่อง การจัดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2560 ในชื่อโครงการ "แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ ” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่สวนสาธารณแก่งดอนกลาง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงได้ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรง กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย เดินระยะทาง 4.2 กิโลเมตร วิ่งระยะทาง 10.25 กิโลเมตร และปั่นจักรยานระยะทาง 30 กิโลเมตร ผู้สนใจสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และสมัครหน้างานในระหว่างเวลา 05.00 น. – 06.00 น.
      เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมเปรื่อง อนุชวานิช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เรื่อง การจัดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2560 ในชื่อโครงการ "แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ ” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่สวนสาธารณแก่งดอนกลาง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงได้ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรง กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย เดินระยะทาง 4.2 กิโลเมตร วิ่งระยะทาง 10.25 กิโลเมตร และปั่นจักรยานระยะทาง 30 กิโลเมตร ผู้สนใจสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และสมัครหน้างานในระหว่างเวลา 05.00 น. – 06.00 น.
 
     นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เรื่องสุขภาพต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา ทั้งในเรื่อง อาหาร อากาศ อารมณ์ และการออกกำลังกาย โดยเฉพาะการออกกำลังกายจะทำให้ระบบต่างๆ ในร่างกายทำงานได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่สวนสาธารณแก่งดอกกลาง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป
 
 
 
 
ภาพข่าว คุณชนะชัย เอื้อเฟื้อ

พิมพ์ อีเมล