A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

     วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ และประชาชนจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพัฒนาลำน้ำ คูคลอง ณ บริเวณหนองไชยวาน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตัดหญ้า เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ที่อยู่บริเวณโดยรอบหนองน้ำ พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 100,020 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

    วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ และประชาชนจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพัฒนาลำน้ำ คูคลอง ณ บริเวณหนองไชยวาน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตัดหญ้า เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ที่อยู่บริเวณโดยรอบหนองน้ำ พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 100,020 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์ อีเมล