A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English
   วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชนิพนธ์ สงวนสัตย์ นายอำเภอนามน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอนามนเพื่อเยี่ยมครัวเรือนยาก จนในโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยได้เยี่ยมครอบครัว นางกมลทิพย์ อาทวิมล อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 3 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ พิการจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ สามีพิการจำเป็นต้องแยกกันอยู่กับญาติแต่ละฝ่ายดูแล อาศัยอยู่กับลูกสาวที่กำลังศึกษาอยู่ปีที่ 4 คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ปัจจุบันประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า รับเย็บกระเป๋า เสื้อผ้าโหล รายได้ประมาณ 3,000-4,000 บาท แต่นั่งนานไม่ได้เพราะจะปวดขา และยังปลูกผัก เพาะเห็ดนางฟ้า เป็นอาชีพเสริม ถือเป็นครอบครัวต้นแบบของโครงการที่สามารถไปต่อได้
   วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชนิพนธ์ สงวนสัตย์ นายอำเภอนามน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอนามนเพื่อเยี่ยมครัวเรือนยาก จนในโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยได้เยี่ยมครอบครัว นางกมลทิพย์ อาทวิมล อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 3 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ พิการจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ สามีพิการจำเป็นต้องแยกกันอยู่กับญาติแต่ละฝ่ายดูแล อาศัยอยู่กับลูกสาวที่กำลังศึกษาอยู่ปีที่ 4 คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ปัจจุบันประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า รับเย็บกระเป๋า เสื้อผ้าโหล รายได้ประมาณ 3,000-4,000 บาท แต่นั่งนานไม่ได้เพราะจะปวดขา และยังปลูกผัก เพาะเห็ดนางฟ้า เป็นอาชีพเสริม ถือเป็นครอบครัวต้นแบบของโครงการที่สามารถไปต่อได้
    จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัว ที่ได้รับการสงเคราะห์เนื่องจากเจ็บป่วยและพิการ รายแรกคือนายสัญญา ผิวสมัย อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 12 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ พิการเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน เดินไม่ได้ป่วยนอนติดเตียงมานาน 9 ปี อาศัยอยู่กับนางเสน ชมเชี่ยวชาญ อายุ 75 ปี มารดา ซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดัน และตาพิการหนึ่งข้าง รายที่ 2 เยี่ยมนางจงจิต พัฒนชัย อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 10 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ อาศัยอยู่กับลูกสาว พิการแต่กำเนิด 2 คน ต้องคอยดูแลป้อนข้าว ป้อนน้ำ มีผู้ใหญ่บ้านและเพื่อนบ้านคอยให้การช่วยเหลือหากมีเหตุการณ์จำเป็น และมี อสม. แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลนามน มาคอยให้คำแนะนำ โดยนางจงจิต ได้อาศัยเวลาว่างจากการดูแลลูกสาวทั้งสองวันละ 30 นาที ทอเสื่อกกไว้ใช้
    โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สอบถามอาการ ความเป็นอยู่ พร้อมให้กำลังใจ ขณะที่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบถุงยังชีพให้ด้วยและส่งกำลังใจให้
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
 

 

พิมพ์ อีเมล