A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมยามถามไถ่ มอบนโยบาย และให้กำลังใจการทำงาน ให้กับข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน จากทุกตำบลของอำเภอท่าคันโท ณ หอประชุมอำเภอท่าคันโท ตามโครงการ we are kalasin ฉับพลัน ทันที มีประสิทธิภาพ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เดินทางไปเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ ที่กลุ่มเกษตรกรบ้านท่าเมือง กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสำราญ แปลงผักปลอดสารพิษเทศบาลตำบลท่าคันโท ณ ศูนย์ one stop service และตรวจเยี่ยมถนนตัดใหม่ เส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมยามถามไถ่ มอบนโยบาย และให้กำลังใจการทำงาน ให้กับข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน จากทุกตำบลของอำเภอท่าคันโท ณ หอประชุมอำเภอท่าคันโท ตามโครงการ we are kalasin ฉับพลัน ทันที มีประสิทธิภาพ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เดินทางไปเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ ที่กลุ่มเกษตรกรบ้านท่าเมือง กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสำราญ แปลงผักปลอดสารพิษเทศบาลตำบลท่าคันโท ณ ศูนย์ one stop service และตรวจเยี่ยมถนนตัดใหม่ เส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

พิมพ์ อีเมล