A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English
    วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงลาและถวายบังคม เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งจัดขึ้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากสถาบันการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 11 แห่ง เข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน
    วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงลาและถวายบังคม เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งจัดขึ้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากสถาบันการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 11 แห่ง เข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน
    วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต คณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ จึงได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

 

พิมพ์ อีเมล