A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่แต่งกายด้วยชุดผู้ไท เปิดงานประเพณีไหว้สักการะศาลหลักเมืองสามชัย ประจำปี 2562 "ไหว้ศาลหลักเมืองสามชัย แต่งชุดผู้ไท ชม ช้อป ใช้ OTOP” ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายนนี้ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสามชัยเพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอสามชัย และอำเภอใกล้เคียง ได้มากราบไหว้สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอำเภอสามชัยมาช้านาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม นายชูชาติ คำมา นายอำเภอสามชัย กล่าวว่า ภายในงานได้จัดขบวนแห่สักการะศาลหลักเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่อำเภอสามชัย คือ อบต.หนองช้าง, อบต.สำราญ, อบต.คำสร้างเที่ยง และ อบต.สำราญใต้     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่แต่งกายด้วยชุดผู้ไท เปิดงานประเพณีไหว้สักการะศาลหลักเมืองสามชัย ประจำปี 2562 "ไหว้ศาลหลักเมืองสามชัย แต่งชุดผู้ไท ชม ช้อป ใช้ OTOP” ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายนนี้ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสามชัยเพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอสามชัย และอำเภอใกล้เคียง ได้มากราบไหว้สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอำเภอสามชัยมาช้านาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม นายชูชาติ คำมา นายอำเภอสามชัย กล่าวว่า ภายในงานได้จัดขบวนแห่สักการะศาลหลักเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่อำเภอสามชัย คือ อบต.หนองช้าง, อบต.สำราญ, อบต.คำสร้างเที่ยง และ อบต.สำราญใต้
    นอกจากนี้ ยังมีพิธีทำบุญสมโภชน์ศาลหลักเมืองสามชัย พิธีบวงสรวศาลหลักเมืองสามชัยเพื่อความเป็นศิริมงคล พร้อมเชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ของอำเภอสามชัย ชมนิทรรศการของส่วนราชการ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รำวงย้อนยุค การแข่งขันฟุตซอล และร่วมชมความสวยงามของผ้าไหมแพรวาอำเภอสามชัย จากการแสดงแบบชุดผ้าไหมแพรวา จากนายแบบ นางแบบ กิตติมศักดิ์อำเภอสามชัย
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

 

พิมพ์ อีเมล