A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao


    วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ บุคลากรของหน่วยงานที่มีที่ตั้งในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และประชาชนทั่วไป ร่วมกันประกอบพิธีไหว้ศาลพระภูมิ พิธีตั้งวิมานพระพรหม พิธีบวงสรวง และพิธีทำบุญ ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสที่ส่วนราชการ/หน่วยงาน 29 หน่วยงาน เริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่สำหรับบริการประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

    วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ บุคลากรของหน่วยงานที่มีที่ตั้งในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และประชาชนทั่วไป ร่วมกันประกอบพิธีไหว้ศาลพระภูมิ พิธีตั้งวิมานพระพรหม พิธีบวงสรวง และพิธีทำบุญ ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสที่ส่วนราชการ/หน่วยงาน 29 หน่วยงาน เริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่สำหรับบริการประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล