วันที่ 23 พ.ย 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม Big cleaning เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่ ผู้ต้องขัง ชั้นดี ร่วมกิจกรรมด้วยการทำความสะอาด ขัดล้างโรงเรือนด้านนอก ทาสีไม้กั้นประตูทางเข้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า และกวาดถนน บริเวณเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะเข้าเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ต้องขังภายในเรือนจำ โดยเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการฝึกประกอบอาชีพให้กับผู้ต้องขัง อาทิ งานปั้น งานช่างไม้ งานแกะสลัก การทำขนมไทย การเล่นดนตรี เพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ

วันที่ 23 พ.ย 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม Big cleaning เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่ ผู้ต้องขัง ชั้นดี ร่วมกิจกรรมด้วยการทำความสะอาด ขัดล้างโรงเรือนด้านนอก ทาสีไม้กั้นประตูทางเข้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า และกวาดถนน บริเวณเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะเข้าเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ต้องขังภายในเรือนจำ โดยเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการฝึกประกอบอาชีพให้กับผู้ต้องขัง อาทิ งานปั้น งานช่างไม้ งานแกะสลัก การทำขนมไทย การเล่นดนตรี เพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ

 

ภาพข่าว ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  เอื้อเฟื้อ

พิมพ์