วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทานอาหารเที่ยง ตามโครงการ "หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต" ที่โรงอาหาร ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อร่วมกันรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ลดปริมาณขยะมูลฝอย รักษ์สิ่งแวดล้อม บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน ทุกต่างพากันสวมใส่ชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ถือปิ่นโต ตะกร้า ถุงผ้า บรรจุอาหาร มาร่วมรับประทานด้วยกัน พร้อมทั้งพบปะพูดคุยระหว่างหน่วยงานต่างๆ
   วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทานอาหารเที่ยง ตามโครงการ "หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต" ที่โรงอาหาร ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อร่วมกันรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ลดปริมาณขยะมูลฝอย รักษ์สิ่งแวดล้อม บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน ทุกต่างพากันสวมใส่ชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ถือปิ่นโต ตะกร้า ถุงผ้า บรรจุอาหาร มาร่วมรับประทานด้วยกัน พร้อมทั้งพบปะพูดคุยระหว่างหน่วยงานต่างๆ

พิมพ์