วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.30 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายอำเภอร่องคำ ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมพร้อมมอบถุงยังชีพ แก่นางจันทร์ ระดาเสริฐ อายุ 87 ปี ผู้พิการและติดเตียง ขาขาด ไม่มีผู้ดูแล อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 66 ม.10 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์

  วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.30 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายอำเภอร่องคำ ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมพร้อมมอบถุงยังชีพ แก่นางจันทร์ ระดาเสริฐ อายุ 87 ปี ผู้พิการและติดเตียง ขาขาด ไม่มีผู้ดูแล อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 66 ม.10 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์

พิมพ์