วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-11.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอร่องคำ เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 95 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 38,800 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 5 ราย /แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 6 ราย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา และชาวอำเภอร่องคำเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบจักรยานให้แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ราย

   วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-11.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอร่องคำ เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 95 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 38,800 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 5 ราย /แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 6 ราย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา และชาวอำเภอร่องคำเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบจักรยานให้แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ราย

พิมพ์