วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด ตามโครงการบ้านกาชาดเพื่อผู้ยากไร้ ให้แก่ผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง รายนางสาวอรทัย โยธารส ที่มีฐานะยากจน ณ บ้านกุดครอง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนจาน อำเภอนดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและข้าวของเครื่องใช้ ที่จำเป็นพื้นฐาน พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ครอบครัวดังกล่าว

     วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด ตามโครงการบ้านกาชาดเพื่อผู้ยากไร้ ให้แก่ผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง รายนางสาวอรทัย โยธารส ที่มีฐานะยากจน ณ บ้านกุดครอง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนจาน อำเภอนดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและข้าวของเครื่องใช้ ที่จำเป็นพื้นฐาน พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ครอบครัวดังกล่าว

 

พิมพ์