A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้วยเม็ก นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมยามถามไถ่ มอบนโยบาย และให้กำลังใจการทำงาน ให้กับข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน จากทุกตำบลของอำเภอห้วยเม็ก พร้อมเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มแม่บ้าน จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมกลุ่มปลูกผักบ้านคำมะโฮ ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก

 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้วยเม็ก นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมยามถามไถ่ มอบนโยบาย และให้กำลังใจการทำงาน ให้กับข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน จากทุกตำบลของอำเภอห้วยเม็ก พร้อมเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มแม่บ้าน จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมกลุ่มปลูกผักบ้านคำมะโฮ ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก

พิมพ์ อีเมล