ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านในท้องที่อำเภอห้วยเม็ก เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน "บ้านธาตุ" หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก เป็นชื่อหมู่บ้าน "บ้านธาตุพนม" 

พิมพ์