A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่สวนสาธารณะกุดน้ำกิน จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันลอยกระทง พร้อมนำ ข้าราชการ ประชาชน ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลอยกระทง สืบสานเอกลักษณ์ รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงดงาม โดยความร่วมมือเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ชุมชนทั้ง 36 ชุมชน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น ซึ่งมีประชาชนทั้งในและต่างจังหวัด รวมทั้งนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เน้นการใช้กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ มีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรม การประกวดหนูน้อยนพมาศ การจัดสถานที่ด้วยอุโมงค์ไฟแสงสี พร้อมประดับตกแต่งด้วยธุงสวยงาม เป็นจุดสำหรับถ่ายภาพอีกด้วย 

  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่สวนสาธารณะกุดน้ำกิน จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันลอยกระทง พร้อมนำ ข้าราชการ ประชาชน ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลอยกระทง สืบสานเอกลักษณ์ รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงดงาม โดยความร่วมมือเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ชุมชนทั้ง 36 ชุมชน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น ซึ่งมีประชาชนทั้งในและต่างจังหวัด รวมทั้งนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เน้นการใช้กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ มีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรม การประกวดหนูน้อยนพมาศ การจัดสถานที่ด้วยอุโมงค์ไฟแสงสี พร้อมประดับตกแต่งด้วยธุงสวยงาม เป็นจุดสำหรับถ่ายภาพอีกด้วย 

 

ภาพโดย ทนงศักดิ์@ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล