วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมยามถามไถ่ มอบนโยบาย และให้กำลังใจการทำงานแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน กลุ่มแม่บ้าน จากทุกตำบลของอำเภอกมลาไสย โดยมีนายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย กล่าวรายงานสภาพพื้นที่ ความเป็นมาของอำเภอกมลาไสย โดยครั้งนี้ กลุ่มแม่บ้านต่างก็ได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ธุง ผ้าไหมแพรวา ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าขาวม้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน มาจัดแสดงและจำหน่ายด้วย

  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมยามถามไถ่ มอบนโยบาย และให้กำลังใจการทำงานแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน กลุ่มแม่บ้าน จากทุกตำบลของอำเภอกมลาไสย โดยมีนายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย กล่าวรายงานสภาพพื้นที่ ความเป็นมาของอำเภอกมลาไสย โดยครั้งนี้ กลุ่มแม่บ้านต่างก็ได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ธุง ผ้าไหมแพรวา ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าขาวม้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน มาจัดแสดงและจำหน่ายด้วย
 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในเดือนพฤศจิกายนนี้ คาดว่าจะลงลงพื้นที่ได้ครบทั้ง 18 อำเภอ เพื่อพบปะเยี่ยมยามถามไถ่ ให้กำลังใจในการทำงาน ทั้งนี้ขอให้ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อพัฒนาบ้านเมือง ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด อย่างเต็มกำลังความสามารถ ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำงานเป็นทีม คือ we are kalasin ฉับพลัน ทันที และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์