วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.00 น. ที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกยกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ครอบรอบ 80 ปี เพื่อจัดหารายได้สร้างอาคารเอนกประสงค์ไว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน สำหรับกิจกรรมการวิ่งมินิมาราธอนครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ประเภทเส้นทาง คือ Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

  วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.00 น. ที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกยกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ครอบรอบ 80 ปี เพื่อจัดหารายได้สร้างอาคารเอนกประสงค์ไว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน สำหรับกิจกรรมการวิ่งมินิมาราธอนครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ประเภทเส้นทาง คือ Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

พิมพ์