การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แสดงรายละเอียดทั้งหมด 

 

แสดงรายละเอียดทั้งหมด 

พิมพ์ อีเมล