วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่หอประชุมอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมยามถามไถ่ มอบนโยบาย และให้กำลังใจการทำงาน โดยมีนายสมรักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอสมเด็จ กล่าวรายงาน พร้อมนำผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน จากทุกตำบลของอำเภอสมเด็จ ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและนโยบายสำคัญรัฐบาลต่อไป

     วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่หอประชุมอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมยามถามไถ่ มอบนโยบาย และให้กำลังใจการทำงาน โดยมีนายสมรักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอสมเด็จ กล่าวรายงาน พร้อมนำผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน จากทุกตำบลของอำเภอสมเด็จ ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัดและรัฐบาลต่อไป
      จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เยี่ยมชมผาเสวย ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

พิมพ์