A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

     (29 ต.ค.62) ที่บริเวณสะพานข้ามลำห้วยกุดแข้ ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ชาวบ้านในชุมชนรอบโรงงานแป้งมันกาฬสินธุ์ ช่วยกันโยนอีเอ็มบอล ลงในลำห้วยกุดแข้ ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การสนับสนุน เพื่อเป็นการฟื้นฟู ระบบนิเวศน์ และบำบัดน้ำเสีย หลังจากมีน้ำเสียจากโรงงานแป้งมันกาฬสินธุ์ ไหลลงสู่แหล่งน้ำ เป็นเหตุให้ปลาตายและต้นข้าวเสียหาย โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พันเอก มานพ ไขขุนทด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไพโรจน์ จิตจักร์ นายอำเภอห้วยผึ้ง นายดิเรก สกุลโชคชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท แป้งมันกาฬสินธุ์ จำกัด ส่วนราชการในพื้นที่ พนักงานโรงงานฯ ร่วมด้วย นอกจากนี้เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ยังได้นำรถดับเพลิงฉีดพ่นสารจุลินทรีย์อีเอ็มลงในลำห้วย เพื่อช่วยในการบำบัดฟื้นฟูอีกทางหนึ่ง

     (29 ต.ค.62) ที่บริเวณสะพานข้ามลำห้วยกุดแข้ ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ชาวบ้านในชุมชนรอบโรงงานแป้งมันกาฬสินธุ์ ช่วยกันโยนอีเอ็มบอล ลงในลำห้วยกุดแข้ ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การสนับสนุน เพื่อเป็นการฟื้นฟู ระบบนิเวศน์ และบำบัดน้ำเสีย หลังจากมีน้ำเสียจากโรงงานแป้งมันกาฬสินธุ์ ไหลลงสู่แหล่งน้ำ เป็นเหตุให้ปลาตายและต้นข้าวเสียหาย โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พันเอก มานพ ไขขุนทด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไพโรจน์ จิตจักร์ นายอำเภอห้วยผึ้ง นายดิเรก สกุลโชคชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท แป้งมันกาฬสินธุ์ จำกัด ส่วนราชการในพื้นที่ พนักงานโรงงานฯ ร่วมด้วย นอกจากนี้เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ยังได้นำรถดับเพลิงฉีดพ่นสารจุลินทรีย์อีเอ็มลงในลำห้วย เพื่อช่วยในการบำบัดฟื้นฟูอีกทางหนึ่ง ขณะที่ชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่รอบโรงงานและใช้น้ำจากลำห้วยกุดแข้ ต่างรู้สึกพอใจที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ออกมาพบปะและทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน อีกทั้งโรงงาน มีความรับผิดชอบ พร้อมให้ความร่วมมือ รักษาความสะอาดแหล่งน้ำสาธารณะให้ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
     ทั้งนี้ โรงงานแป้งมันกาฬสินธุ์ ได้เตรียมแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียด้วยการขุดท่อบายพาสที่ฝังไว้รอบคันคูบำบัดน้ำเสียออกทั้งหมด ปลูกพืชตระกูลกก ธูปฤาษี ในบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อสร้าง wet land ช่วยบำบัดน้ำเสีย ปลูกต้นไม้โดยรอบและภายในโรงงาน เพื่อสร้างฉากมีชีวิตป้องกันฝุ่นละอองกระจายออกนอกโรงงาน

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล