ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราชการ 2562
    วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่วัดสว่างคงคา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช 2562 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนเข้าร่วมพิธี
    ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพร ถวายสักการะ เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสุนทรธรรมประพุทธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เจ้าหน้าที่นำกล่าวคำถวายพระราชกุศล ให้ทั้งสามพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง จากนั้นประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ รับพร เป็นเสร็จพิธี
   สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ครั้งนี้ มีส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพ คือ สำนักงานสถิติจังหวัด, สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด, การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด, ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัด, สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด, บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน และบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันะ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์