A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

    เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของกิน ของใช้ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งจากจังหวัดกาฬสินธุ์และต่างจังหวัด กว่า 50 ร้านค้า ยกมารวมกันไว้ในงาน หอการค้าแฟร์ 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า)โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา (27 ต.ค.62) พร้อมด้วยสมาชิกหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่ม YEC องค์กรภาคเอกชน และส่วนราชการ ร่วมงาน
    เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของกิน ของใช้ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งจากจังหวัดกาฬสินธุ์และต่างจังหวัด กว่า 50 ร้านค้า ยกมารวมกันไว้ในงาน หอการค้าแฟร์ 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า)โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา (27 ต.ค.62) พร้อมด้วยสมาชิกหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่ม YEC องค์กรภาคเอกชน และส่วนราชการ ร่วมงาน
   นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานหอการค้าแฟร์ 2019 ครั้งที่ 1 เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน พร้อมเป็นทางเลือกในการจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคของประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล